GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul public și pentru GAL Țara Năsăudului; are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile pentru activități negeneratoare de venit.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni:
Înființare centru de informare și consiliere pentru persoanele vulnerabile identificate în teritoriul GAL Țara Năsăudului în conformitate cu fișa măsurii.

Suma totală disponibilă: 113.643,53 euro

Documente
1.Fișa măsurii M3/6B(descarca aici pdf)
2.Ghid M3-6B TN Social(descarca aici pdf)
3.Fisa generala de evaluare M 3-6B Social GAL TN(descarca aici pdf)
4.Anexa 1 Cerere Finantare M3- 6B SOCIAL TN(descarca aici)

Postat: 31.05.2017

Vizualizări: 7083


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.