GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Proiecte finalizate

1 Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Comuna Romuli
2 Comuna Șieu-Măgheruș - Modernizare iluminat public prin folosirea lămpilor cu led în comuna Șieu-Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud
3 Orașul Năsăud - Reamenajare fântână arteziană în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița - Năsăud
4 Firma Galea SRL - Achiziție de echipamente pentru prelucrarea maselor plastice
5 Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Comuna Telciu
6 Dotări echipamente specifice activității tehnice la Ocolul Silvic Feldru
7 Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Someș - Țibleș
8 Dotare cu aparatură topografică și programe necesare lucrărilor de topografie și cadastru - HORGA E EMILIAN PFA
9 Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea Nimigea de Jos, comuna Nimigea
10 Construire și dotare atelier meșteșugăresc - Virginia Linul
11 Modernizare căi de acces la obiective socio-culturale în comuna Rebrișoara
12 Modernizare căi de acces - Centru civic Salva
13 Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, orașul Năsăud
14 Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, orașul Năsăud
15 Reabilitare imobil și înființare Centru de zi pentru informare și consiliere - Mocod Comuna Nimigea
16 Creșterea competitivității societății Transexpress SRL
17 Construire pensiune agroturistica - Sofia Holiday Relax
18 Construire pensiune agroturistica - CRISLINE UNLIMITED SRL
19 Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea Rebra, comuna Rebra
20 Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea Dumitra, comuna Dumitra
21 Modernizare centru civic pentru valorificarea patrimoniului cultural în comuna Coșbuc județul Bistrița -Năsăud
22 Creșterea competitivității Societății Brodart Vio SRL-D

Vizualizări: 4623


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.