GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

23.02.2017 – Feldru – Informare asupra M6/4A Măsură dedicată susţinerii investiţiilor legate de modernizarea sau adaptarea agriculturii şi silviculturii.
Au fost prezenți reprezentanți ai proprietarilor de pădure din teritoriul GAL Țara Năsăudului.
S-a discutat despre condițiile de finanțare și s-au desprins următoarele concluzii:
- Finanțarea se va face în baza unui memoriu justificativ însoțit de avizele de principiu de la instituțiile specificate în certificatul de urbanism;
- Dovada spațiului, dovada administrării fondului forestier local și decizia de asumare a implementării proiectului sunt documente obligatorii pentru ca proiectul să poată fi promovat mai departe;
- Nu se vor finanța investiții cu construcții-montaj numai achiziții de echipamente specifice și realizarea de materiale de promovare.
- Cererea de finanțare pe care o vor folosi beneficiarii precum și documentele finale de eligibilitate vor fi publicate iar sesiunea va fi deschisă după ce AFIR va aproba sM19.2 în vederea primirii proiectelor selectate de GAL-ui la AFIR.

Vizualizări: 162836


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.